Laxmi Road – Kunthe Chowk opp Manyavar showroom 30×20